Trenerlogin

Gradering

En kort oversikt over teknikkene til de forskjellige beltene finnes her: Pensum OJK

 

 

5. KYU/MON, GULT BELTE

Hva er hensikten med denne graden?

Graden 5. mon skal vise at utøveren har tilegnet seg grunnleggende egenskaper i judo.

Utøveren skal lære grunnleggende teknikker i tachiwaza og newaza. Det viktigste i denne graden er ikke perfekt utførte teknikker, men at utøveren skal tilegne seg de ferdighetene som er nødvendige for at han kan delta aktivt på en judotrening. Dette vil si at han/hun skal lære seg:

 • Noen kast

 • Noen holdegrep

 • Noen armbend/kvelninger (for kyugraden)

 • Fallteknikk

 • Kotyme på en judomatte

 • Grunnleggende regler for judokamper

Med disse grunnkunnskapene, skal utøveren være rustet til å lære flere teknikker med større presisjon i de neste gradene. Utøveren vil også ha et grunnlag som gir ham/henne mulighet til å delta i randori tachiwaza og newaza.


 

Krav for treningstid

For mongrader: Minimum 30 treningstimer

For kyugrader: Minimum 25 treningstimer

I Oslo Judoklubb graders utøvere til gult belte som regel etter et års trening.


 

Utøveren skal kjenne til disse begrepene

mate, hajime, osaekomi, ippon

kumikata grepsteknikk

uchikomi innganger uten kast

kuzushi balansebrudd

yakusokugeiko avtalt øvelse

randori fri trening

shizentai grunnstilling

jigotai forsvarsstilling

rei – hilsen


 

Generelle momenter

ushiroukemi (fallteknikk bakover)

yokoukemi (fallteknikk til siden)

maemawariukemi (fallteknikk fremover)

Standard grep (krave og arm)


 

Kastteknikker

Alle teknikkene skal vises til høyre og venstre

Koshi guruma

Osoto gari

Ouchi gari

Ippon Seoi Nage


 

Newaza (bakketeknikker)

Alle newazateknikkene skal vises til høyre og venstre


 

Osaekomiwaza (holdegrep)

Kesagatame (Skjerfholdegrep)

Muneshio gatame


 

Utganger

Rulle ut fra Kesa-gatame


 

Snuinger

«Bulldozeren»


 

Shimewaza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Kata te jime


 

Kansetsuwaza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Jujigatame


 

4. KYU/MON, ORANGE BELTE

Hensikten med graden

Denne graden skal være en fordypning av grunnopplæringen fra 5. mon. Utøverne skal lære flere teknikker, samtidig som de skal få bedre forståelse for prinsippene i judo.

 • Utøverne skal bevisst trekke eller skyve for å få til balansebrudd i teknikker og i randori.

 • Utøverne skal begynne å jobbe med bevegelse før kast. Dette kan holdes på et grunnleggende nivå, for eksempel at man skal trekke med seg uke i bevegelse forover på foroverkast, og dytte bakover på bakoverkast.

 • Utøverne skal bli kjent med å jobbe fra guard i ne-waza

 • Utøverne skal bli kjent med overganger fra tashi-waza til ne-waza

 • Utøverne skal få erfaring med ordentlige kamper, altså kamper på tid med dommer, og regler for konkurranser. Det er også ønskelig at utøverne skal delta på sine første konkurranser før gradering til 4. mon.

 • Utøverne skal vise fremskritt fra 5. mon.


 

Krav for treningstid

 • For mongrader: Minimum 50 treningstimer etter siste gradering

 • For kyugrader: Minimum 30 treningstimer etter siste gradering

 • I Oslo Judoklubb graders utøvere til orange belte som regel et år etter gradering til gult


 

Utøveren skal kjenne til disse begrepene

 • Waza-ari

 • Ippon

 • Shido

 • Osaekomi

 • Toketa

 • Soroe-made


 


 

Newaza (bakketeknikker)

Generelle momenter

 • Lukket guard

  • Ikke ligge flatt – hodet opp fra matten

  • Ikke strekke ut armene/ikke ha hendene over beltet til motstanderen, holde god positur

 • Reka

  • Skal kunne gjøres med og uten partner


 

Osaekomiwaza (holdegrep)

Kata gatame

Kami Shio Gatame


 

Snuinger

Passering av guard – gjennom med kne (mer)

Sweep fra guard – klem og rull til tate shio gatame

Korketrekkeren


 

Utganger

Reka ut av mune gatame


 

Shimewaza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Jujijime (krysskveling)

Hadakajime (naken kveling)

Okurierijime (glidende kravekveling)


 

Kansetsuwaza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Udegarami (Flettearmbend)

Udehishigijujigatame (Korsarmbend)


 


 

Tachi-Waza (stående teknikker)

Go Kyo no waza (kastteknikker)

Alle teknikker må vises til høyre og venstre side

Uchi-mata

Tai-otoshi

De ashi barai

O goshi


 

Bevegelsesoppgaver

Tori skal gjennomføre kasteteknikker i eget tempo, fremover og bakover

Overgang fra tachi-waza til ne-waza

 • 2 valgfrie teknikker, men foreslått:

  • Koshi-guruma til kesa gatame

  • Ippon-seoi nage til mune gatame

  • Ippon-seoi nage til juji-gatame (for kyu)

Kombinasjoner (renrakuwaza)

 • 1 valgfri kombinasjon, forslag:

  • O Uchi Gari til O soto gari

  • O uchi gari til taiotoshi

 

3. KYU/MON, GRØNT BELTE

Hensikten med graden

I denne graden skal utøverne gå mer i dybden teknisk enn i tidligere grader. Det vil bli lagt stor vekt på mestring av prinsipper som balansebrudd, kroppsposisjon, bevegelse og grepsteknikk. En bedre forståelse av disse hovedprinsippene i judo vil gjøre dem i stand til å lære mer avanserte teknikker, og å utføre teknikker som er lært tidligere på en mer korrekt måte.

 • Utøverne skal mestre vanlig kuzushi (balansebrudd) i foroverkast

 • Utøverne skal ha et bevisst forhold til kastretninger

 • Utøverne skal lære og benytte seg av vanlige bevegelsesmønstre før kast

 • Utøverne skal ha et bevisst forhold til grepene de bruker

 • Utøverne skal begynne å lære grepsbrudd på en systematisk måte

 • Utøveren bør ha kamperfaring. Det er anbefalt at utøver har deltatt på 2 stevner siden sist gradering.

 • Utøverne skal vise fremskritt fra 6. mon.


 

Krav til treningstid:

For mon-grader: Minimum 70 treningstimer etter siste gradering

For kyu-grader: Minimum 50 treningstimer etter siste gradering

I Oslo Judoklubb graders utøvere til grønt belte som regel etter ett år etter gradering til orange. Utøveren må være minst 10 (11?) år gammel.


 


 

Newaza (bakketeknikker)

Osaekomiwaza (holdegrep)

Tate shio gatame


 

Snuinger

Passering av guard – armene under (finn riktig navn)

 • Jobb ut armene/eller hold en arm i bein og en ut, få tak i ukes motsatte krave, kast bort bein, inn i f.eks. yoko

Sweep fra guard – pendelen

 • Trekk inn arm som til armben, ta tak over rygg, snu til 90 grader og ta tak under bein, kast over og inn i tate shio gatame. Skal forberede til å kunne brukes på armbend og kvelinger fra guard


 


 

Utganger

Kyu: Utgang fra juji-gatame


 

Shimewaza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Sangaku fra guard


 

Kansetsuwaza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Direkte juji-gatame fra guard


 


 

Tachi-Waza (stående teknikker)

Go Kyo no waza (kastteknikker)

Tsurikomi goshi

Tai otoshi

Sasae tsurikomi ashi

Ko soto gari

Ko uchi gari

Tomoe Nage


 

Bevegelsesmønstre

Ayumi Ashi (gå nedover på rekke i takt, med grep, frem og tilbake)

Bevegelsesmønster 1, (kast i samme retning som kastet, fra ayumi ashi. I tilfelle foroverkast skal første steg gå bakover (ikke rundt), og andre ben skal følge etter.)

Bevegelsesmønster 2, (kast i motsatt retning av kastet, fra ayumi ashi)


 


 

Grepsteknikk

Utøveren skal forstå hva et standard grep er

 • Krave og erme

 • Høyt oppe i kraven, riktig sted på erme

Grepsbrudd i krave nr. 1

 • Tar tak i ermet til uke, trekker ned

Grepsbrudd i krave nr. 2

 • Tak i egen krave, rive av

Grepsbrudd i erme

 • Ta tak i ukes erme, rive egen arm til seg


 

Bevegelsesoppgaver

Utøveren skal vise følgende kast i bevegelsesmønster 1

 • Tsuri komi goshi

 • Ippon seoi nage

 • O soto gari

Utøveren skal vise følgende kast i bevegelsesmønster 2

 • Tai otoshi

 • O uchi gari

 • Ippon seoi nage

Kontringer

 • O-soto gari til o-soto gari

 

2. KYU/MON, BLÅTT BELTE

 

Krav til treningstid:

Minimum 70 treningstimer etter siste gradering

I Oslo Judoklubb graders utøvere til blått belte som regel etter to år etter gradering til grønt. Utøveren må være minst 11 år gammel.


 

Newaza (bakketeknikker)

Osaekomiwaza (holdegrep)

Tate shio gatame


 

Snuinger

Saksen (fra guard)

Marken (guardpassering)
 

Shimewaza (kvelninger) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Kvelerulla


 

Kansetsuwaza (armbend) fra og med det året utøveren fyller 13 år

Juji-gatame fra benk


 


 

Tachi-Waza (stående teknikker)

Go Kyo no waza (kastteknikker)

Tani Otoshi

Sumi gaeshi

Sode surikomi goshi

Soto makikomi


 

Bevegelsesmønstre

Tai-Sabaki

Bevegelsesmønster 3 (kast til siden / rotasjon)


 

Grepsteknikk

Nakkegrep

Grepsbrudd nakkegrep

Belte-grep / sumi-geshi grep, og hvordan komme dit


 

Bevegelsesoppgaver

Uchi mata med bevegelsesmønster 2

Ippon seoi nage med bevegelsesmønster 3

Uchi mata med bevegelsesmønster 3

O uchi gari med bevegelsesmønster 3


 

Kontring av hoftekast med tani-otoshi

 

Pensum OJK:

Gult belte 5.mon:

Tachi waza - teknikker stående. 

Fallteknikk

 • Ma ukemi - Forover fall
 • Ushiro ukemi – Bakover fall
 • Side: Starter på huk, med et bein strukket framover. Faller mot utstrakt bein. Ha den armen som ikke slår av, i beltet, for at de ikke skal bruke den til å ta seg for.
 • Forover fall uten rulle(faceplant): Lander på underarmene for å beskytte hodet.

Grep og balansebrudd

 • Kunne vise standard grep I krage og erme til høyre og venstre.
 • Vise at følgende kast utføres med balansebrudd

Koshi guruma

 • Tori og uke har begge standard grep.
 • 3-stegs inngang. Kan også trene på denne alene.
 • Viktige punkter
  • Kameratgrep
  • Tori skal stå foran uke
  • Toris belte lavere enn ukes      

O goshi

 • 3-stegs inngang.
 • Armen til tori går inn rundt livet på første steg.
 • Holder tak i ryggen rett over beltet.
 • Mye likt som koshi guruma.

O soto gari

 • «Tre føtter på rekke»: Standbeinet til tori skal så langt fram at det står ved siden av ukes føtter, så de tre føttene lager en rekke. Dette er en fin huskeregel som hjelper til å lære bort ordentlig balansebrudd med en gang.
 • Viktige punkter:
  • Standard grep.
  • Balansebrudd på skrått bakover, ukes vekt på det beinet som skal meies.
  • Ikke sett ned foten!
  • Strekk vrista.

 

Newaza teknikker – teknikker på bakken

Kesa gatame

 • Selve holdegrepet enkelt å lære bort

 • Utganger:

  • Reke —> bro, rulle tori over

  • Bruke sitt eget bein for å lage moment, holde i nakken til tori, og rulle over.

Yoko shiho gatame

 • ligge med hoften I matta med brystet på siden av uke.
 • Holde grep rundt hodet og I det borteste beinet.

 

Bulldoser’n

 • Uke står i benk eller ligger på magen. Lirker armene inn under uke, tar tak rundt begge armene og «bulldoser» han/henne over på ryggen. Følger opp med yoko shiho gatame.

 

Oransje belte 4.mon

Tachi waza - teknikker stående. 

 • Ippon seoinage
 • Morote seoinage
 • O uchi gari
 • De ashi barai
 • Begynne på Osaekomi sirkel

Newaza teknikker – teknikker på bakken

 • Kami shiho gatame
 • Kata gatame
 • Improvisasjon! Holdegrepet trenger ikke å ha et navn
 • Videreutvikling/nye varianter av «Bulldoser’n»

Kombinasjon:

 • O uchi gari —> Ippon seoinage

Diverse:

 • Fortsette med å utvikle teknikkene fra gult belte.
 • Fokus på de samme tingene som til gult belte.
 • Starter med tachi wasa randori.